หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 
 
 
   วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ก่อตั้งเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อพ.ศ.2387 จากแนวความคิดของ ยอร์ช วิลเลี่ยม ซึ่งได้ชักชวนเพื่อนร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อบริการชุมชน
   ความคิดเกี่ยวกับ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยนักเรียนไทยหลายคนที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่เห็นประโยชน์ของกิจกรรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งปรารถนาจะนำหลักการของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.มาใช้ในประเทศไทย
  ในจำนวนนี้มีอาจารย์บุญต๋วน บุญอิต ซึ่งได้ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกา และท่านมีความศรัทธาใน วาย.เอ็ม.ซี.เอ.มาก เมื่อท่านล่วงลับไป ลูกศิษย์และญาติมิตร ได้สร้างอาคารสองชั้นที่ถนนวรจักร ให้ชื่อว่า " บุญอิตอนุสรณ์ " เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านและใช้อาคารนี้เป็นสโมสรพบปะกันของข้าราชการ พ่อค้า คหบดี เรียกว่า " สโมสรบุญอิตศิลปาคาร " และรับเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิก มีการฝึกอบรมตามแบบ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.สากล
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น " สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ " เมื่อ พ.ศ.2475 โดยได้พระราชอุปถัมภ์จากสมเด็จพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทร์
ปัจจุบัน สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ในประเทศไทยมีอยู่ 2 สมาคม คือ สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ และสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ แต่ละแห่งดำเนินงานเป็นอิสระโดยประสานงานผ่าน " สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งประเทศไทย " ( The National Council of YMCA's of Thailand ) , " สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งเอเชีย " ( Asia Alliance of YMCA's ) ที่ฮ่องกง และมีศูนย์ประสานงานระดับโลกเรียกว่า "สหพันธ์ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. โลก" (World Alliance of YMCA's) มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


 

© Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.