โปรโมชั่น

ยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ทุกท่าน
โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับบัณฑิตใหม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง
ระหว่าง วันที่ 23-29 มกราคม 2563
ราคาพิเศษ 590 บาท (รวมอาหารเช้า)
ติดต่อ โทร. 053-221819 / 053-222366
www.ymcachiangmai.org/hotel