• ศิลปะ

  • สมาชิก

  • โรงแรม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงราย

  • ทีมงาน

  • โรงแรมดิอินเตอร์เนชั่นนอล วาย เอ็ม ซี เอ เฃียงใหม่

  • โรงแรม วาย เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่

  • วายเอ็มซีเอ

YOUNG MEN'S CHRISTEAN ASSOCATION

SPIRIT. MINE. BODY

 

Translate To:

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคคล  สังคม 

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

News

รับอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานในการประชุมนานาชาติ

Volunteer for "27th Asia Pacific Area Conventeion 2017"

ระหว่างวันที่  21 -23 July 2017

VOLUNTEER APPLICATION FORM

DOWNLOAD FORM

 

Click  Youtube YMCA DAY CAMP  - A great time @ The YMCA

 

 

 

 

Statistics

Members
Members: 1
Online
Active Users: 5164
Members: 32
Guests: 5132
Bots: 4592
Visits last 24h (live): 46
Visits last 24h (bots): 36