Translate To:

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอดีต (YMCA Milestone)

1844:    วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ จากแนวความคิดของ ยอร์ช วิลเลี่ยม

1893:    แนวความคิดของวาย.เอ็ม.ซี.เอ ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยอาจารย์ บุญต๋วน บุญอิต เป็นคนไทยคนแรก ที่สมัครเป็นสมาชิกวาย.เอ็ม.ซี.เอ.สหรัฐอเมริกา และได้ติดต่อกับผู้นำวาย.เอ็ม.ซี.เอ. สหรัฐให้ช่วยก่อตั้งวาย.เอ็ม.ซี.เอ ในประเทศไทย

1907:    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ร่วมสมทบเงินกับบรรดาลูกศิษย์และญาติมิตรของอาจารย์บุญต๋วน สร้างตึก “บุญอิตศิลปาคาร” ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์หลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมไป ซึ่งต่อมาตึกหลังนี้ก็คือที่ทำการวาย.เอ็ม.ซี.เอ วรจักร 

1922:    สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงปรารถนาจะตั้ง ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ และทรงแนะนำให้ บุญอิตศิลปาคารสมาคม ขยายกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นอย่าง ไว.เอ็ม.ซี.เอ.

1928:    วาย.เอ็ม.ซี.เอ. สหรัฐอเมริกา และวาย.เอ็ม.ซี.เอ. แคนาดา ได้ส่งผู้ชำนาญงาน มาช่วยเหลือการตั้งสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ ในประเทศไทย

1930:    สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยส่ง Mr.Walter A. Zimmerman มาทำงานร่วมกับคณะกรรมการของบุญอิตศิลปาคารสมาคม จนในที่สุดก็สามารถร่างข้อบังคับสำหรับ ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมไทยได้

1932:    มีการเปลี่ยนชื่อจาก“สโมสรบุญอิต ศิลปาคาร” เป็น “สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ” โดยได้รับพระราชอุปถัมภ์จากสมเด็จพระราชบิดาฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์

1970:    เริ่มก่อตั้งวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนายแพทย์บุญเริ่ม สิงหเนตร เป็นผู้ริเริ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ

1971:    ย้ายที่ทำการจากที่เดิมคือ ศูนย์การค้าเวียงพิงค์ ถ.ช้างคลาน ไปเป็นที่ทำการใหม่ที่ ถ.เจริญประเทศ

1972:    วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม และเนื่องจากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงมีการหาสถานที่ก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

1974:    เริ่มก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ซึ่งจะใช้เป็นที่ทำการถาวร เป็นอาคารสี่ชั้น บนเนื้อที่ประมาณสองไร่เศษ ในซอยเม็งรายรัศมี ถ.เสริมสุข หมู่บ้านสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นพ.บุญเริ่ม สิงหเนตร

1977:    ย้ายจากที่ทำการบน ถ.เจริญประเทศ มาอยู่ ณ. ที่ทำการแห่งใหม่ ในหมู่บ้านสันติธรรม และทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพร้อมด้วยพระองค์เจ้าโสม สวลีพระวรชายา มาทรงทำพิธีเปิดอาคารในครั้งนี้

1984:    เปิดศูนย์ประสานงาน วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงรายขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเปิดศูนย์ประสานงานวาย.เอ็ม.ซี.เอ เสาหิน ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน

1985:    เปิดศูนย์ประสานงานวาย.เอ็ม.ซี.เอ แห่งใหม่ขึ้นที่ จ.ลำพูน

1988:    เมื่อวันที่ 11 มกราคม ได้เปิดศูนย์ประสานงานแห่งใหม่ คือ วาย.เอ็ม.ซี.เอ  สันกำแพง และมีการเปิดอาคารแห่งใหม่ ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่วาย.เอ็ม.ซี.เอ สันติธรรม เป็นอาคารสูงหกชั้น สำหรับเป็นศูนย์บริการชุมชน มีชื่อว่า “วาย.เอ็ม.ซี.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮาส์”

1989:    ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งมูลนิธินี้พัฒนามาจากสถาบันสตรีของสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของสตรี ให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

2004:    เปิดศูนย์ประสานงานวาย.เอ็ม.ซี.เอ สันป่าตองขึ้นเป็นแห่งล่าสุด เมื่อเดือนสิงหาคม