Translate To:

ความเป็นมาของ YMCA เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ประเทศไทย

            วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อพ.ศ. 2387 จากแนวความคิดของ ยอร์ช วิลเลี่ยม ที่เล็งเห็นว่าน่าจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์ จึงได้ชวนเพื่อนๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน และทำกิจกรรมบริการชุมชนรอบข้าง แทนที่จะทำเรื่องไร้สาระตามค่านิยมสังคมสมัยนั้น

Sir George Williams

was the founder of the YMCA

         

            และแนวความคิดของเขาได้กระจายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยแนวความคิดของวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยอาจารย์ บุญต๋วน บุญอิต เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นสมาชิกของวาย.เอ็ม.ซี.เอ. สหรัฐอเมริกา และได้นำแนวความคิดของวาย.เอ็ม.ซี.เอ. มาเผยแพร่แก่ลูกศิษย์และมิตรสหาย ในประเทศไทย เมื่อท่านล่วงลับไป ลูกศิษย์และญาติมิตร ได้สร้างอาคาร "บุญอิตอนุสรณ์" ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่าน และใช้เป็นสโมสรพบปะกันของข้าราชการ พ่อค้า คหบดี เรียกว่า "สโมสรบุญอิต ศิลปาคาร" และเริ่มรับเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิก มีการอบรมตามแบบแผนของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. สากล

 

               อาจารย์ บุญต๋วน บุญอิต 

        สมาชิกคนแรกของวาย.เอ็ม.ซี.เอ. สหรัฐอเมริกา 

              ผู้ริเริ่ม วาย.เอ็ม.ซี.เอ ประเทศไทย

  


            ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ" โดยได้รับพระราชอุปถัมภ์จากสมเด็จพระราชบิดาฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์


            ปัจจุบันมีสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 100 ประเทศ มีสมาชิก40 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ในประเทศไทย มีอยู่สองสมาคม คือ สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ และสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ แต่ละแห่งดำเนินงานอิสระโดยประสานงานผ่าน "สหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แห่งประเทศไทย (The national Council of YMCA's of Thailand)" และ "สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แห่งเอเชีย (Asia Alliance of YMCA's) ที่ฮ่องกง และมีศูนย์ประสานงานระดับโลกเรียกว่า "สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก" ( World Alliance of YMCA's) มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ความเป็นมา "สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่"
            สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2513 โดยมุ่งพัฒนาบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกความเชื่อในศาสนา ให้ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ โดยผู้ริเริ่มคนสำคัญคือ นายแพทย์บุญเริ่ม สิงหเนตร, ทันตแพทย์สาคร เลิศพฤกษ์, อาจารย์บุญฤทธิ์ สุจินดา, คุณประยูร เลิศจิตติคุณ และคุณวรกิจ กัณฑะกาลังค์ ด้วยการสนับสนุนของชาวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพ และอาสาสมัครจากประเทศแคนาดา คือ คุณ กอร์ดอน และเจน บอล (Gordon and Jane Ball) ชาวแคนาดา มาร่วมบุกเบิกงาน ณ ที่ทำการแห่งแรกซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ย่านไนท์บาร์ซาร์ การให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเชียงใหม่ ในขณะนั้น อาทิ เช่น การสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนและสามล้อ สอนกีตาร์ สอนงานวิชาชีพต่างๆ ฯลฯ ทำให้มีผู้สนใจมาใช้บริการมากขึ้น จนทำให้อาคารพาณิชย์ห้องเล็กๆ แห่งนั้นเริ่มคับแคบและไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

         

    นายแพทย์บุญเริ่ม  สิงหเนตร                            คุณวรกิจ  กัณฑะกาลังค์

ที่อยู่ 11 ซอยเม็งรายรัศมี ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5322-1819-20