Translate To:

News

ร่วมอวยพร

ร่วมอวยพร

Posted on Jul 27, 2021 by Administrator

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2546 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สมาคมวาย เอ็ม ซี เอ...
course ymca

course ymca

Posted on Jul 15, 2021 by Administrator

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/63

การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/63

Posted on Dec 23, 2020 by Administrator

การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/63 ของสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 63 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเม็งรายรัศมี วาย.เอ็ม.ซี.เอ. สันติธรรม เชียงใหม่ YMCA of Chiangmai Annual...
KAD BAITONG

KAD BAITONG

Posted on Nov 30, 2020 by Administrator

การแสดงแบบเสื้อของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองจากการอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อ 28...
ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ

Posted on Nov 30, 2020 by Administrator

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ กับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กและวัยรุ่น ที่โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่...
กาดใบตอง YMCA CHIANGRAI

กาดใบตอง YMCA CHIANGRAI

Posted on Nov 29, 2020 by Administrator

#กาดใบตอง @ YMCA เชียงราย #ผลผลิต -ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ #วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563
การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง

การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง

Posted on Nov 25, 2020 by Administrator

การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าสาย #การสร้างแบบ...
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ดับเพลิง

เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ดับเพลิง

Posted on Oct 22, 2020 by Administrator

สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ นำโดย คุณจุฬารัตน์ พงษ์ทัดศิริกุล และ ฝ่ายบุคคล ได้จัดทำกิจกรรม ฝึกดับเพลิง เพื่อ ให้ พนักงานได้ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติ เมื่อ ยาม เกิดเหตุ  จัดขึ้น...
เยาวชนดีเด่น

เยาวชนดีเด่น

Posted on Oct 5, 2020 by Administrator

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชุติกานต์ จันทะชา หรือ น้องข้าวปุ้น นักเรียนภาษาอังกฤษระดับ Y.9 โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น...
English Camp

English Camp

Posted on Oct 5, 2020 by Administrator

"English Camp" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  
  • Page 1 / 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5