Translate To:

News

การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/63

การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/63

Posted on Dec 23, 2020 by Administrator

การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/63 ของสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 63 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเม็งรายรัศมี วาย.เอ็ม.ซี.เอ. สันติธรรม เชียงใหม่ YMCA of Chiangmai Annual...
KAD BAITONG

KAD BAITONG

Posted on Nov 30, 2020 by Administrator

การแสดงแบบเสื้อของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองจากการอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อ 28...
ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ

Posted on Nov 30, 2020 by Administrator

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ กับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กและวัยรุ่น ที่โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่...
กาดใบตอง YMCA CHIANGRAI

กาดใบตอง YMCA CHIANGRAI

Posted on Nov 29, 2020 by Administrator

#กาดใบตอง @ YMCA เชียงราย #ผลผลิต -ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ #วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563
การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง

การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง

Posted on Nov 25, 2020 by Administrator

การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าสาย #การสร้างแบบ...
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ดับเพลิง

เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ดับเพลิง

Posted on Oct 22, 2020 by Administrator

สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ นำโดย คุณจุฬารัตน์ พงษ์ทัดศิริกุล และ ฝ่ายบุคคล ได้จัดทำกิจกรรม ฝึกดับเพลิง เพื่อ ให้ พนักงานได้ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติ เมื่อ ยาม เกิดเหตุ  จัดขึ้น...
เยาวชนดีเด่น

เยาวชนดีเด่น

Posted on Oct 5, 2020 by Administrator

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชุติกานต์ จันทะชา หรือ น้องข้าวปุ้น นักเรียนภาษาอังกฤษระดับ Y.9 โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น...
English Camp

English Camp

Posted on Oct 5, 2020 by Administrator

"English Camp" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  
ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ

Posted on Sep 17, 2020 by Administrator

โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษ "English is fun" แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6...
เปิดการเรียนการสอน Ymca

เปิดการเรียนการสอน Ymca

Posted on Jul 18, 2020 by Administrator

ประกาศ! ประกาศค่ะ  อัพเดตวันเปิดการเรียนการสอน และตารางเรียนเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 นะคะ  สมาชิกใหม่ ติดต่อสอบวัดระดับได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563  เวลา 8.30 - 16.00...
  • Page 1 / 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5