Translate To:

KAD BAITONG

Posted on Nov 30, 2020 by Administrator

KAD BAITONG
การแสดงแบบเสื้อของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองจากการอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2563 @ กาดใบตอง YMCA เชียงราย
#การแสดงแบบเสื้อของชาวกาดใบตอง ที่สวยงามร่วมโชว์ครั้งนี้ด้วย