Translate To:

Thank you for your Donation

Posted on Aug 4, 2018 by Administrator

Thank you for your Donation

 

Thank you for your Donation ..We love We Care.
for CLP Project,Chianngrai YMCA .
#Chun Cheon YMCA.
#Daejeon YMCA.


ขอบคุณสำหรับการบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่น้องๆในโครงการปากแหว่งเพดานโหว่ ให้ได้รับการผ่าตัดและการฟื้นฟูสภาพให้เป็นปกติ ซึ่งปัจจุบันymca เชียงรายได้ช่วยเหลือไปกว่า800คนจากประเทศไทย ลาว พม่า คนละนิดช่วยชุบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กๆแรกเกิดที่ทานนมไม่ได้เพราะเพดานและริมฝีปากมีปัญหาจนถึงการผ่าตัดแล้วติดตามการอ่านออกและการเปล่งเสียงต่างๆ ขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกันน้ะคะ