Translate To:

News

the Rotary principal motto of "Service above self".

the Rotary principal motto of "Service above self".

Posted on Oct 31, 2019 by Administrator

The Rotary Club of Honolulu, Hawaii - the USA on Community Service Project in Chiang Mai - Lamphun - Chiang Rai provinces from October 26 - November 4, 2019. C o-organized by the YMCA of...
The Rotary Club visit Chiangrai YMCA

The Rotary Club visit Chiangrai YMCA

Posted on Oct 31, 2019 by Administrator

  The Rotary Club of Honolulu, Hawaii - the USA on Community Service Project in Chiang Mai - Lamphun - Chiang Rai provinces during October 26 - November 4, 2019, organized by YMCA of...
English Camp YMCA Chiangrai

English Camp YMCA Chiangrai

Posted on Oct 26, 2019 by Administrator

See you again next English Day Camp 2020! # YMCA English Day camp on October 7 - 25,2019  # ขอบคุณเด็ก ๆ และ พี่ๆ ทุกคน สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สนุกสนาน # รักเด็ก ๆ ทุกคนนะคะ...
welcome

welcome

Posted on Oct 4, 2019 by Administrator

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คุณราชันย์ มณีกาญจน์ (เลขาธิการสมาคม YMCA เชียงใหม่) และคุณจุฬารัตน์ พงศ์ทัดศิริกุล (รองเลขาธิการสมาคม YMCA เชียงใหม่) ให้การต้อนรับครอบครัวชาวอเมริกัน คุณ Sam Skeene...
The 20th Asia Pacific Alliance of YMCA

The 20th Asia Pacific Alliance of YMCA

Posted on Sep 3, 2019 by Administrator

    The 20th Asia Pacific Alliance tournament was held at gotenba, Japan YMCA Alliance, East Mountain Villa, and we were able to take over 300 countries overseas....
Doshisha  Ymca Activity

Doshisha Ymca Activity

Posted on Aug 26, 2019 by Administrator

โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน..การสอนแบบใส่ใจและใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ของโรงเรียนบ้านป่าตึงห้วยยาบจังหวัดลำพูน คุณครูน่ารักมาก ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่าน...
Doshisha and Ymca Activity

Doshisha and Ymca Activity

Posted on Aug 26, 2019 by Administrator

กำลังใจดีดีที่มีให้กัน We LoveWe Careกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว มีวนาสร้างป่าสร้างอาชีพ ร่วมเรียนรู้ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ขอบคุณป้อ...
Peace Institute 2

Peace Institute 2

Posted on Aug 2, 2019 by Administrator

การประชุม Peace Institute 2 เป็นการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ (Interfaith Peace Building) จัดโดย สหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอเเห่งเอเซียเเละเเปซิฟิก (APAY) เป็นการประชุมระดับนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก...
YMCA Hotel's Advisory Board

YMCA Hotel's Advisory Board

Posted on Jul 19, 2019 by Administrator

    โรงแรมนานาชาติ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ประชุมเตรียมพัฒนาบริการเพื่อรองรับลูกค้าในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาฯ คุณประพันธ์ - สุชาดา โกฏเ พชร...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

Posted on May 28, 2019 by Administrator

    ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จกับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน” ที่โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ...
  • Page 3 / 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5