หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 
 
 
 
 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ > สมาชิกสัมพันธ์

     สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เปิดรับสมาชิกทุกเพศทุกวัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้ ได้ผจญภัย และสนุกสนานร่วมกันที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ ให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นและพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา... มาร่วมเป็นสมาชิกกับเราชาว วาย.เอ็ม.ซี.เอ ได้ทุกเวลา

ประเภทสมาชิก
 - สมาชิกเยาวชน (Youth) อายุ 1 - 17 ปี 100 บาท / ปี
 - สมาชิกคนหนุ่มสาว (young Adult) อายุ 18 - 30ปี 120 บาท / ปี
 - สมาชิกผู้ใหญ่ (Adult) อายุ 31 ปีขึ้นไป 150 บาท / ปี
 - สมาชิกสากล (youth) ไม่จำกัดอายุ 350 บาท / ปี
 - สมาชิกอุปถัมภ์ ไม่จำกัดอายุ 1000 บาท / ปี
 - สมาชิกกิตติมศักดิ์ รับเชิญ
  สมัครสมาชิก YMCA ได้รับสิทธิพิเศษก่อนใคร
 
1. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศกับสมาชิก YMCA ต่างประเทศตลอดปี (Kobe - Japan, Kunamoto - Japan, Global Teen of New York, Seattle YMCA, Becket Chimney - USA etc.)

2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศกับสมาชิก YMCA จากทั่วโลก (International Youth - Japan, Face to Face with American, Singapore YMCA Conference, Korea etc.)

3. วารสารข่าว สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ รายไตรมาส
สิทธิพิเศษส่วนลด
โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ (วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่)
ส่วนลด 10 % ห้องพัก ห้องอาหารสวัสดี ร้านวาย.ช็อป เสื้อยืดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่วาย.เอ็ม.ซี.เอ จำหน่าย

โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงราย
ส่วนลด 10 % ห้องพัก ห้องอาหารสลองคำ ร้านกรีนช็อป เสื้อยืดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่วาย.เอ็ม.ซี.เอ จำหน่าย


โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ ในต่างประเทศ 
(สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกสมาชิกสัมพันธ์)
โทร. 053-221819-20 ต่อ 1102, 1104

 
  © Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.