01 ก.ย. 2014 18:14น.
 
BECOME A FAN

 

 

YMCA International Center

YMCA Chiangmai-Language school

YMCA Lamphun

YMCA Sanpathong

YMCA Saohin

YMCA Chiangrai

Y.Development.coo.,co.th

Ymca Catering

The International Hotel Chiangmai YMCA


 

 

 

RESOURCES

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Username

Password

Remember me

Password Reminder
 
No account yet?
Registration
 
 
 
หลักสูตร ไทยสนุก PDF Print E-mail


ภาษาไทยสนุก กุญแจภาษา สู่วิชาอื่นๆ(สำหรับนักเรียนอายุ6-13ปี)

เคล็ดลับภาษาไทย ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน เน้นการสะกด สู่การอ่านได้ เขียนคล่อง ฝึกฝนการอ่านคิดวิเคราะห์ สร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิชาอื่นๆ

 

*  สอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยก่อนลงทะเบียน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

** ในกรณีที่สอบวัดระดับแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน ผลการสอบวัดระดับสามารถเก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน หากเกินกว่านั้นต้องทำการสอบใหม่


 Last Updated ( 10 ก.พ. 2014 15:01น. )
 
 
Advertisement