22 ธ.ค. 2014 17:34น.
 
BECOME A FAN

 

 

YMCA International Center

YMCA Chiangmai-Language school

YMCA Lamphun

YMCA Sanpathong

YMCA Saohin

YMCA Chiangrai

Y.Development.coo.,co.th

Ymca Catering

The International Hotel Chiangmai YMCA


 

 

 

RESOURCES

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Username

Password

Remember me

Password Reminder
 
No account yet?
Registration
 
 
 
มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ PDF Print E-mail

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมนิทรรศการ  เน้นการจุดประกายความคิด ความอยากรู้ เพื่อไปสู่การค้นพบความคิดใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ โดยตั้งคำถามจากสิ่งที่เห็นและสืบค้นด้วยตนเอง

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และการสร้างจิตสำนึก

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนามาจากศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รวมทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก สำนักงานวิชาการพลังงานภาค 10 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1  ตลอดจนองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนิทรรศการซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การอบรม รณรงค์เผยแพร่ สร้างความรู้ รวมทั้งรับจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา และค่ายเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่สนใจ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและโรงเรียนนำร่องด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 09.00 - 17.30 น.

สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา

ติดต่อได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วาย.เอ็ม.ซี.เอ เสาหิน

103 ถนนเกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์  053 140162 - 3 โทรสาร 053 140164   อีเมล์Last Updated ( 12 เม.ย. 2014 16:01น. )
 
 
Advertisement