22 ต.ค. 2016 08:50น.
 
BECOME A FAN

 

 

CHIANGMAI YMCA

YMCA International Center

YMCA Chiangmai-Language school

YMCA Lamphun

YMCA Sanpathong

YMCA Saohin

YMCA Chiangrai

Y.Development.coo.,co.th

Ymca Catering 

 

 

RESOURCES

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Username

Password

Remember me

Password Reminder
 
No account yet?
Registration
 
 
 
มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ PDF Print E-mail

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมนิทรรศการ  เน้นการจุดประกายความคิด ความอยากรู้ เพื่อไปสู่การค้นพบความคิดใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ โดยตั้งคำถามจากสิ่งที่เห็นและสืบค้นด้วยตนเอง

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และการสร้างจิตสำนึก

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนามาจากศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รวมทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก สำนักงานวิชาการพลังงานภาค 10 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1  ตลอดจนองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนิทรรศการซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การอบรม รณรงค์เผยแพร่ สร้างความรู้ รวมทั้งรับจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา และค่ายเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่สนใจ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและโรงเรียนนำร่องด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 09.00 - 17.30 น.

สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา

ติดต่อได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วาย.เอ็ม.ซี.เอ เสาหิน

103 ถนนเกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์  053 140162 - 3 โทรสาร 053 140164   อีเมล์Last Updated ( 12 เม.ย. 2014 16:01น. )
 
 
Advertisement