22 ธ.ค. 2014 00:57น.
 
BECOME A FAN

 

 

YMCA International Center

YMCA Chiangmai-Language school

YMCA Lamphun

YMCA Sanpathong

YMCA Saohin

YMCA Chiangrai

Y.Development.coo.,co.th

Ymca Catering

The International Hotel Chiangmai YMCA


 

 

 

RESOURCES

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Username

Password

Remember me

Password Reminder
 
No account yet?
Registration
 
 
 
Korea course PDF Print E-mail

ภาษาเกาหลี ระดับ Beginner
เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง เรียนรู้ตัวอักษร, การสะกดคำ, คำศัพท์, รูปประโยค และสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียนสนุก เข้าใจง่าย อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเกาหลี                                           

หลักสูตรมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง

ภาษาเกาหลี ระดับ Pre-intermediate
เรียนกับอาจารย์ชาวเกาหลี เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์, รูปประโยค และสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆได้ ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียนสนุก เข้าใจง่าย อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเกาหลี

หลักสูตรมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง

*  สอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลีก่อนลงทะเบียน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

** ในกรณีที่สอบวัดระดับแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน ผลการสอบวัดระดับสามารถเก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน หากเกินกว่านั้นต้องทำการสอบใหม่

 Last Updated ( 10 ก.พ. 2014 14:46น. )
 
 
Advertisement