17 ม.ค. 2017 04:57น.
 
BECOME A FAN

 

 

CHIANGMAI YMCA

YMCA International Center

YMCA Chiangmai-Language school

YMCA Lamphun

YMCA Sanpathong

YMCA Saohin

YMCA Chiangrai

Y.Development.coo.,co.th

Ymca Catering 

 

 

RESOURCES

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Username

Password

Remember me

Password Reminder
 
No account yet?
Registration
 
 
 
Korea course PDF Print E-mail

ภาษาเกาหลี ระดับ Beginner
เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง เรียนรู้ตัวอักษร, การสะกดคำ, คำศัพท์, รูปประโยค และสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียนสนุก เข้าใจง่าย อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเกาหลี                                           

หลักสูตรมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง

ภาษาเกาหลี ระดับ Pre-intermediate
เรียนกับอาจารย์ชาวเกาหลี เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์, รูปประโยค และสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆได้ ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียนสนุก เข้าใจง่าย อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเกาหลี

หลักสูตรมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง

*  สอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลีก่อนลงทะเบียน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

** ในกรณีที่สอบวัดระดับแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน ผลการสอบวัดระดับสามารถเก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน หากเกินกว่านั้นต้องทำการสอบใหม่

 

 Last Updated ( 08 ม.ค. 2015 15:27น. )
 
 
Advertisement