หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 
 
 
Sir. Vorakit Kantakalung
General Secretary of Chiangmai YMCA
Former Honorary Consul of Sweden
Advisors for CCA-UNESCAP
Regional advocacy in social-economic development
Ms. Phanomwan Yoodee
Secretary-General of Northern Women's Development Foundation. Chairperson of Gender Development of Asia and Pasific Alliance of YMCAs. Committee member of Asia and Pasific for wman, Law and Development.
Expertise in Youth and Women development training.
Ms. Patcharin Aviphan
Director of the YMCA for Northern Development Foundation.
Coordinator for Social Network of Chiangmai Resource Person for UNDP
Advocacy in environment and energy saving.
Ms. Nalinee Pussateva
Deputy General Secretary of YMCA, Chiangmai
Director of Y Development Corperation Co.,Ltd.
Expertise in Marketing and enterprise development.
 

© Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.